Simlysis ได้รับเชิญเข้าคัดเลือกนักศึกษา เข้าทำงานกับบริษัท ในตำแหน่งโปรแกรมเมอร์

11 ก.ค. 2556 Simlysis ได้รับเชิญเข้าคัดเลือกนักศึกษาเข้าทำงานกับบริษัทให้ตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ ปีนี้มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมสอบสัมภาษณ์กับเราเป็นจำนวนมาก สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมงานกับเรามีดังนี้

  1. นายอนันท์ วรรณจินดาพร
  2. นายณัฐพงษ์ ศิริหล้า
  3. นางสาวเพียงพิณ ขวัญศุภฤกษ์
  4. นางสาวกมลชนก อุหมัด
  5. นายสัตยา อิ่มทอง
  6. นายกังวาล กุลละวณิชย์

Simlysis ขอต้อนรับน้องๆนักศึกษาเข้าร่วมทีมทำงานกับเราเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมโปรแกรมเมอร์ของเรา