นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว คณะบริหารธุจกิจคอมพิวเตอร์เข้าศึกษาดูงาน Simlysis

20 มิถุนายน 2556 อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วคณะบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและดูงานการเขียนโปรแกรมเพื่อศึกษาขั้นตอนและวิธีการทำงานการเขียนโปรแกรม web based application