ส่งมอบเว็บไซต์ www.officebusiness.co.th ให้แก่บริษัท ออฟฟิต บิซซิเนส จำกัด

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 บริษัท ซิมไลซิส จำกัด ได้ดำเนินการส่งมอบเว็บไซต์ www.officebusiness.co.th ให้แก่ บริษัท ออฟฟิต บิซซิเนส จำกัด โดยเป็นเว็บไซต์แสดงสินค้าของบริษัท โดยการออกแบบเน้นโทนสีฟ้า สามารถเห็นข้อมูลติดต่อ และข้อมูลสินค้าได้อย่างชัดเจน ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนสไลด์ได้ด้วยตนเอง และยังสามารถอัพเดทสินค้าใหม่ รวมถึงสินค้าโปรโมชันด้วยตนเองได้อย่างง่ายดาย เว็บไซต์มีส่วนเชื่อมต่อโซเชียลเน็ตเวิร์คอย่าง Facebook เพื่อความทันสมัยและสามารถติดตามความนิยมของสินค้าได้อีกด้วย