ส่งมอบเว็บไซต์ www.inmetal.co.th ให้แก่บริษัท อินเมทัล (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 3 ธันวาคม 2557 บริษัท ซิมไลซิส จำกัด ได้ดำเนินการส่งมอบเว็บไซต์ www.inmetal.co.th ให้แก่ บริษัท อินเมทัล (ประเทศไทย) จำกัด โดยเป็นเว็บไซต์แสดงสินค้าของบริษัท โดยเว็บไซต์มีโทนสีน้ำเงินตัดสีแดง เน้นแสดงสินค้าของบริษัท สามารถเทียบเวลาของประเทศไทยและเกาหลีใต้ได้ เช็คอัตราแลกเปลี่ยนได้สะดวก และรองรับ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ