ส่งมอบเว็บไซต์ www.ntlc.co.th ให้แก่บริษัท ทำเลไทย ธรรมชาติ จำกัด

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัท ซิมไลซิส จำกัด ได้ดำเนินการส่งมอบเว็บไซต์ www.ntlc.co.th ให้แก่ บริษัท ทำเลไทย ธรรมชาติ จำกัด โดยดีไซน์ด้วยโทนสีน้ำเงินลายครามเรียบง่าย ตัวหนังสือชัดเจน สามารถเห็นภาพผลงานปัจจุบันและที่ผ่านมาได้ง่าย รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ