ส่งมอบเว็บไซต์ www.sanyo-kasei.co.th ให้แก่บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด

วันที่ 30 เมษายน2558 บริษัท ซิมไลซิส จำกัด ได้ดำเนินการส่งมอบเว็บไซต์ www.sanyo-kasei.co.th ให้แก่ บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยดีไซน์ด้วยโทนสีเขียวเรียบง่าย ตัวหนังสือชัดเจน เน้นแสดงสินค้าของบริษัท  เว็บไซต์สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัท สามารถเทียบเวลาของประเทศไทย และญี่ปุ่น เช็คอัตราแลกเปลี่ยนได้สะดวก และรองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ