ส่งมอบเว็บไซต์ www.168smartnetwork.com ให้แก่ บริษัท 168 สมาร์ท เน็ตเวิร์ค จำกัด

วันที่ 15 กรกฏาคม 2558 บริษัท ซิมไลซิส จำกัด ได้ดำเนินการส่งมอบเว็บ www.168smartnetwork.com ให้แก่ บริษัท 168 สมาร์ท เน็ตเวิร์ค จำกัด โดยเป็นเว็บไซต์แสดงแบบหน้าเดียว สไตล์โมเดิร์น ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนสไลด์ได้เอง สามารถอัพเดทข่าวสารและกิจกรรมเองได้ รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเว็บไซต์ยังรองรับหน้าจอสำหรับสมาร์ทโฟน และแท็บแล็ต