ส่งมอบเว็บไซต์ให้แก่ บริษัท เบสท์ สเกล เซอร์วิส จํากัด

วันที่ 10 กันยายน 2558 บริษัท ซิมไลซิส จำกัด ได้ดำเนินการส่งมอบเว็บ www.bss-scales.com ให้แก่ บริษัท เบสท์ สเกล เซอร์วิส จํากัด โดยการออกแบบที่เรียบง่าย สบายตา สามารถอัพเดตสินค้าและผลงานได้เอง ในหน้าแรก สามารถเลือกหมวดหมู่สินค้า, สินค้า และผลงานที่ผ่านมา มาแสดงได้ โดยระบบ Backoffice ที่ง่ายต่อการใช้งาน