ส่งมอบเว็บไซต์ให้กับ กิตินันท์ กรุ๊ป / Kitinan Group

วันที่ 30 ตุลาคม 2558 บริษัท ซิมไลซิส จำกัด ได้ดำเนินการส่งมอบเว็บ www.kitinan.com ให้แก่ กิตินันท์ กรุ๊ป โดยเน้นออกแบบที่ดูง่าย สบายตา ในหน้าแรกนำข่าวสาร โปรโมชั่น โครงการใหม่มาแสดง มีระบบค้นหาโครงการจาก Google Map เว็บไซต์รองรับการใช้งานกับหน้าจอทุกขนาด ทั้งบนคอมพิวเตอร์ มือถือและแท็บเล็ต