ส่งมอบเว็บไซต์ให้กับ บริษัท เอสพีเอ็น การบัญชีและบริหาร จำกัด

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 บริษัท ซิมไลซิส จำกัด ได้ดำเนินการส่งมอบเว็บ www.spn-accounting.com ให้แก่ บริษัท เอสพีเอ็น การบัญชีและบริหาร จำกัด ดีไซน์ของเว็บไซต์ใช้สีฟ้าซึ่งเป็นสีประจำบริษัทเป็นสีหลักในการออกแบบ ด้านบนของเว็บไซต์แสดงข้อมูลติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์, ไลน์ไอดี, อีเมล์ เพื่อง่ายต่อการติดต่อระหว่างเจ้าของเว็บและผู้เข้าชมเว็บ มีระบบจัดการสไลด์และบทความที่ใช้งานง่าย สามารถแก้ไขข้อมูลได้เองตลอดเวลา