ส่งมอบเว็บไซต์ให้กับ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

วันที่ 26 สิงหาคม 2558 บริษัท ซิมไลซิส จำกัด ได้ดำเนินการส่งมอบเว็บ econ.src.ku.ac.th/economics/ ให้แก่ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยออกแบบเน้นแนบเรียบง่ายสบายตา ใช้สีประจำคณะเป็นสีหลัก เน้นแสดงข้อมูลข่าวสารและรวมลิงค์ที่จำเป็นต่าง ๆ ของทางคณะ ฯ และมีระบบ Back-Office สำหรับจัดการข้อมูลในหน้าเว็บต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง