ส่งมอบเว็บไซต์ให้กับ บริษัท เค พี เอ็น สตีล จำกัด

วันที่ 27 สิงหาคม 2558 บริษัท ซิมไลซิส จำกัด ได้ดำเนินการส่งมอบเว็บ www.kpnsteel.co.th ให้แก่ บริษัท เค พี เอ็น สตีล จำกัด เว็บไซต์ออกแบบด้วยโทนสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นสีประจำบริษัท หน้าแรกนำข้อมูลผลงาน/ข่าวสาร ล่าสุดมาแสดง เพื่อความสดใหม่ของเว็บไซต์ เว็บไซต์รองรับการแสดงผล 2 ภาษา ได้แก่ ไทยและอังกฤษ