ส่งมอบเว็บไซต์ให้กับ บริษัท อินเตอร์ จิ๊ก จำกัด

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 บริษัท ซิมไลซิส จำกัด ได้ดำเนินการส่งมอบเว็บ www.interjig.com ให้แก่ บริษัท อินเตอร์ จิ๊ก จำกัด ซึ่งให้บริการด้านการออกแบบและผลิตชิ้นส่วน-อุปกรณ์ของเครื่องจักร ชิ้นส่วนสั่งทำพิเศษและอุปกรณ์จับยึดประกอบชิ้นงานในโรงงานอุตสาหกรรม