Simlysis จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี 2559

วันที่ 19 สิงหาคม 2559 บริษัทซิมไลซิส ร่วมกับบริษัท โทเทิล ดิจิตอล จำกัด ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในบริษัท ประจำปี 2559 โดยมีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท เช่น ฟุตบอลชาย แชร์บอลหญิง วิ่งสามขา ฯลฯ นอกจากจะเต็มไปด้วยความสนุกสนาน รอยยิ้มและเสียงหัวเราะแล้ว พนักงานทุกคนยังได้กระชับความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคี ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมร่วมกันของพนักงานในบริษัท