ผลงานเว็บไซต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

เว็บไซต์นี้ได้อะไรบ้าง ?

 •     Domain Hosting 1.5 GB
 •     หน้าแรก
 •     แนะนำคณะ
 •     หลักสูตร
 •     คู่มือ/แบบฟอร์ม
 •     สารสนเทศ
 •     หน่วยงานภายในวิทยาเขต
 •     อื่นๆ
 •     ระบบจัดการข้อมูลในหน้าเว็บต่างๆ
 • Design Concept
  รับออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยออกแบบเน้นแนบเรียบง่ายสบายตา ใช้สีประจำคณะเป็นสีหลัก เน้นแสดงข้อมูลข่าวสารและรวมลิงค์ที่จำเป็นต่าง ๆ ของทางคณะ ฯ และมีระบบ Back-Office สำหรับจัดการข้อมูลในหน้าเว็บต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง