ผลงานเว็บไซต์ C.V.M. GROUP CO., LTD.

เว็บไซต์นี้ได้อะไรบ้าง ?

 •     Hosting 1.5 GB
 •     Home
 •     About
 •     Products
 •     Service & Support
 •     Rental Equipments
 •     Demo Video
 •     News & Event
 •     Contact Us
 •     ระบบจัดการในส่วนของหน้าต่างๆ + ฟอร์มส่งอีเมล์ + Google Map
 • Design Concept
  ผลงานการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้กับ C.V.M. GROUP CO., LTD. โดยออกแบบเน้นเรียบง่ายสบายตา เว็บไซต์สามารถอัพเดท สไลด์โชว์ , หน้าสินค้า , หน้าข่าวสารและกิจกรรม , หน้าServices & Support , หน้า Demo Video , หน้า Rental Equipments ได้เองเป็นต้น