ผลงานเว็บไซต์ บริษัท เบสท์ สเกล เซอร์วิส จํากัด

เว็บไซต์นี้ได้อะไรบ้าง ?

  •     Domain Hosting 1.5 GB
  •     หน้าแรก
  •     เกี่ยวกับเรา
  •     ระบบจัดการสินค้า ติดต่อเรา + ฟอร์มส่งอีเมล์ + Google Map
  •     ระบบจัดการผลงาน
  • Design Concept
    ผลงานการทำเว็บไซต์ให้ บริษัท เบสท์ สเกล เซอร์วิส จํากัด ในหน้าแรก สามารถเลือกหมวดหมู่สินค้า, สินค้า และผลงานที่ผ่านมา มาแสดงได้ โดยระบบ Backoffice ที่ง่ายต่อการใช้งาน