ผลงานเว็บไซต์ บริษัท แอลซีบี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เว็บไซต์นี้ได้อะไรบ้าง ?

  •     Domain Hosting 1.5 GB
  •     หน้าแรก
  •     เกี่ยวกับเรา
  •     ระบบจัดการสินค้า ติดต่อเรา + ฟอร์มส่งอีเมล์ + Google Map
  •     เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
  •     ระบบจัดการข่าวสาร
  • Design Concept
    เว็บไซต์ บริษัท แอลซีบี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้หลิต รับออกแบบและการก่อสร้าง สำหรับอุตสาหรรม ปิโตรเคมี, โรงเก็บน้ำมัน, โรงแยกแก๊ส, โรงกลั่นน้ำมัน และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ออกแบบสีตามโลโก้ บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามที่ลูกค้าชอบ และภาพสไลด์สื่อให้เห็นตัวสินค้าชัดเจน