ผลงานเว็บไซต์ Global Asia Pacific Co.,Ltd.

เว็บไซต์นี้ได้อะไรบ้าง ?

  •     Domain Hosting 1.5 GB
  •     หน้าแรก
  •     เกี่ยวกับเรา
  •     ระบบจัดการสินค้า
  •     ติดต่อเรา + ฟอร์มส่งอีเมล์ + Google Map
  •     Javascript Slide Show
  •     ระบบจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์/ข้อมูลความปลอดภัย
  • Design Concept
    รับทำเว็บไซต์ บริษัท โกลบอล เอเซีย แปซิฟิก จำกัด  ตัวแทนภาคตะวันออกของน้ำมันเครื่องบางจาก เว็บไซต์นี้เคยถูกออกแบบและจัดทำมาก่อนหน้านี้แต่เว็บไซต์ดูไม่ดีและอาจทำให้บริษัทเสียภาพพจน์ได้ อีกทั้งที่เก่าทิ้งงานไม่ดูแล ทางลูกค้าจึงขอให้เราปรับทำเว็บไซต์ใหม่ทั้งหมด และถ่ายภาพใหม่เพื่อใช้ในเว็บไซต์