ผลงานเว็บไซต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ปรับปรุงเว็บใหม่)

เว็บไซต์นี้ได้อะไรบ้าง ?

 •     หน้าแรก
 •     เกี่ยวกับคณะ
 •     หลักสูตร
 •     วิจัยและประกันคุณภาพ
 •     KM
 •     กิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 •     ข่าวสารสุขภาพ
 •     เอกสารเผยแพร่
 •     ดาวน์โหลดเอกสาร
 •     ติดต่อคณะ + ฟอร์มส่งอีเมล์
 •     1ภาษา
 •     *มีระบบจัดการ ลูกค้าสามารถแก้ไขเองได้
 • Design Concept
  แก้รูปแบบเว็บไซต์ ของ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

          Design เว็บไซต์ใหม่ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับเว็บไซต์ ทำให้เนื้อหาบนเว็บมีความสดใหม่ตลอดเวลา ทำให้เกิดผลดีต่อเว็บไซต์