ผลงานเว็บไซต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ปรับปรุงเว็บใหม่)

เว็บไซต์นี้ได้อะไรบ้าง ?

Design Concept
แก้รูปแบบเว็บไซต์ ของ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

        Design เว็บไซต์ใหม่ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับเว็บไซต์ ทำให้เนื้อหาบนเว็บมีความสดใหม่ตลอดเวลา ทำให้เกิดผลดีต่อเว็บไซต์