ผลงานเว็บไซต์ TOTAL MECHANIC COMPANY LIMITED (เว็บจองอบรม)

เว็บไซต์นี้ได้อะไรบ้าง ?

 •     หน้าแรก
 •     VDO
 •     เกี่ยวกับเรา
 •     หลักสูตร มีระบบจองการอบรมหลักสูตร และระบบจัดการโปรโมชั่น
 •     ผลงาน
 •     บทความ
 •     ดาวน์โหลด
 •     ติดต่อเรา + ฟอร์มส่งอีเมล์
 •     1ภาษา
 •     รองรับการใช้งานบนมือถือ (Responsive)
 •     *มีระบบจัดการ ลูกค้าสามารถแก้ไขเองได้
 • Design Concept
  ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ training-crane.com เว็บไซต์ การจองอบรมหลักสูตรต่างๆ
  มีระบบ Back-Office สำหรับจัดการข้อมูลในหน้าเว็บต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง