ผลงานเว็บไซต์ TOTAL MECHANIC COMPANY LIMITED (เว็บจองอบรม)

เว็บไซต์นี้ได้อะไรบ้าง ?

Design Concept
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ training-crane.com เว็บไซต์ การจองอบรมหลักสูตรต่างๆ
มีระบบ Back-Office สำหรับจัดการข้อมูลในหน้าเว็บต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง